Webbregistret

Om du driver ett eget företag eller går i tankar om att köpa eller sälja ett företag har du säkert hört talas om företagsförmedlingar. Idag hittar du dem runt om i hela Sverige och de finns till för att bidra med professionell rådgivning vid försäljning, köp samt värdering av företag.
De som arbetar på en företagsförmedling kallas för företagsförmedlare eller företagsmäklare och är specialiserade på ämnen som har med företagsförsäljning att göra. I deras arbetsuppgifter ingår allt från företagsvärdering och prissättning till marknadsföring samt rådgivning vid förhandlingar och överlåtande av företag. På sätt och vis kan man säga att de fungerar på samma sätt som en fastighetsmäklare. Skillnaden är förstås att de fokuserar på försäljning av företag istället för fastigheter. Annars har de ungefär samma uppgifter.

Idag är det väldigt vanligt att företagsägare anlitar en företagsförmedling. Anledningen till detta kan tänkas bero på bland annat det faktum att allt fler väljer att sälja sina företag när de går i pension. Förr var det vanligare att barnen till företagsägaren tog över företaget, men idag ser det annorlunda – allt fler företag säljs. Detta har i sin tur ökat efterfrågan på professionella företagsmäklare eftersom säljaren vill kunna försäkra sig om att företaget hamnar i rätt händer.

Värdera bolag

Företagsförmedlarens främsta uppgift är att hjälpa företagsägaren med allt som rör försäljningen av företaget. Detta innebär i princip att företagsförmedlaren arbetar som en rådgivare under hela processen – från utvärdering av företag fram till överlåtelsen av företaget.

Det första förmedlaren brukar göra är att utvärdera företaget. Detta gör man med hjälp av en eller flera värderingsmetoder som består av olika beräkningar och analyser av företagets ekonomi. När utvärderingen är klar har de fått fram ett aktuellt värde av företagets aktuella ekonomiska värde. Denna siffra lägger grunden för säljpriset. När ni har kommit överens om ett rimligt säljpris kan ni gå vidare till nästa steg – marknadsföring av företag. Detta är något som företagsförmedlaren har stor erfarenhet av och kan därför effektivt få tag på sådana intressenter som skulle passa just det företag som säljaren har att erbjuda. Säljaren får därefter träffa de potentiella köparna och visa upp sitt företag. Därefter vinner den person som budar höst och eventuella förhandlingar sätter igång. Förmedlaren finns till som säljaren personliga rådgivare under hela processen fram till dess att ett köpeavtal skrivs under.

Vem kan anlita en företagsförmedlare?

Alla de företagare som planerar att sälja sitt företag har möjlighet att anlita en företagsförmedlare. Äger man ett litet företag föredrar man kanske att sköta försäljningen på egen hand. Men när det kommer till ett mellanstort eller stort företag brukar det alltid rekommenderas att man sköter försäljningen via en företagsförmedling.

Försäljningar som sker via företagsförmedlare är alltid ett tryggare alternativ, speciellt om man som säljare inte är insatt i företagsförsäljning. En företagsförmedlare arbetar med detta dagligen och har därmed stor erfarenhet och all den kunskap som krävs, vilket i många fall bidrar till säljarens fördel. Även den som kan går i tankar om att köpa ett företag kan anlita en företagsförmedlare för att få hjälp med att hitta det rätta företaget samt för att få professionell rådgivning under hela köpprocessen.