Bloggar

Ställ frågor om hur det är att arbeta som stafettläkare i Norge

Det finns många goda skäl att börja arbeta som stafettläkare i Norge. Men innan du har valt att göra detta och stiftat bekantskap med din uppdragsgivare kan det finnas vissa farhågor. Till exempel kan du inte på förhand veta om jobbet passar dig som handen i handsken. Men genom att ställa vissa frågor till din kontaktperson på ditt bemanningsföretag kan du ofta bilda dig en bättre uppfattning om vad du ger dig in på.

Vissa frågor som du kan vilja ställa till kontaktpersonen är lite mer uppenbara. I denna artikel fokuserar vi dock på två frågor som sannolikt är lite mindre uppenbara för de allra flesta konsulter. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

Två frågor att ställa innan du börjar arbeta som stafettläkare i Norge

Innan du börjar arbeta som stafettläkare i Norge bör du överväga att ställa vissa frågor till din kontaktperson på bemanningsföretaget. Två exempel på lite mindre uppenbara frågor är:

  • Varför är uppdragsgivaren i ett behov av en konsult? Det kan finnas flera olika skäl till att uppdragsgivaren känner sig nödgad att anlita en konsult. Det kan till exempel handla om en så enkel anledning som att någon ur den ordinarie personalstyrkan ska gå på föräldraledighet. Eller så kanske någon har bytt jobb av skäl som är privata och inte har med arbetsmiljön på arbetsplatsen att göra. Men du vill gärna försöka försäkra dig om att det finns en god arbetsmiljö och en bra kultur på plats, och att folk inte lämnar p.g.a. arbetsmiljöproblem.
  • Finns det andra konsulter som arbetar på arbetsplatsen? Detta är nästa fråga som du bör ställa dig för att bilda dig en bra uppfattning om situationen. Det kan nämligen vara en fördel om det finns andra svenskar som har valt att arbeta som stafettläkare i Norge för den aktuella uppdragsgivaren. Om så är fallet kan dessa hjälpa dig att snabbt komma in på arbetsplatsen och i det lokala samhället. Till exempel har dessa konsulter sannolikt bra koll på allt från lokaltrafiken till allt annat som kan vara bra att veta.